Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเยี่ยมชม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ภาษา

เปิดอ่าน 209 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเยี่ยมชม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ภาษา

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน  2559  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

โดย นางกษมา  ภักดีพันธ์  หัวหน้าศูนย์ภาษา เป็นผู้นำชมห้องสมุดศูนย์ภาษา  ห้อง Edutainment  และห้อง ELLIS (ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง)  พร้อมทั้งให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น การเล่นเกมทายคำศัพท์ การชมภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ  การทดลองใช้โปรแกรม ELLIS  การพบปะพูดคุยกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

วันที่เผยแพร่


2016-09-22

คำสำคัญ


โรงเรียนสาธิตฯ

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top