Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาด้วยโปรแกรม ELLIS

เปิดอ่าน 223 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาด้วยโปรแกรม ELLIS

ศูนย์ภาษาขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาตัวเองทางด้านภาษาอังกฤษ มาใช้บริการโปรแกรม ELLIS เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น โปรแกรม ELLIS เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จกับทั้งผู้ใหญ่และเด็กกว่า 5 ล้านคนใน 50 ประเทศทั่วโลก

ELLIS Basics เป็นบทเรียนพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น จำนวน 18 บทเรียน

ELLIS Intro เรียนรู้ทักษะการอ่าน ฟัง การออกเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์ด้วย 35 บทเรียน

ELLIS Middle เรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ด้วย 25 บทเรียน

ELLIS Senior Mastery ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน จำนวน 47 บทเรียน

ELLIS Master Pronunciation หลักเกณฑ์การออกเสียง 

ELLIS Placement ทดสอบจัดระดับความรู้

ELLIS Management and Reporting System ควบคุม ดูแล และรายงานระดับความรู้ เพื่อวางแผนการสอนอย่างเหมาะสม

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้โปรแกรมฟรี และขอรับรหัสเข้าใช้งานได้ที่

คุณกฤษฎา จิตสมพงษ์

ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคาร 19 ห้อง 1921.1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 075-809835 หรือ

อีเมล : kritsada_jit@nstru.ac.th / phanit_phe@nstru.ac.th

วันที่เผยแพร่


2016-09-14

คำสำคัญ


ELLIS

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top