Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ยินดีต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลีคนใหม่

เปิดอ่าน 235 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ยินดีต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลีคนใหม่

ด้วยศูนย์ภาษารับอาสาสมัครชาวเกาหลีคนใหม่ ตามโครงการของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA) เพื่อปฏิบัติงานสอน และการฝึกอบรมภาษาเกาหลี ให้กับบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเริ่มงานตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2559 –  22 มิถุนายน 2561

วันที่เผยแพร่


2016-09-14

คำสำคัญ


อาสาสมัคร

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top