Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรม "อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน"

เปิดอ่าน 206 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

กิจกรรม "อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน"

เปลี่ยนความคิดของคุณใหม่กับคำว่า "ไม่มีเวลา" 

หนังสือบางเล่มเมื่อหยิบอ่านอาจทำให้รู้สึก "อ่านจนลืมเวลา"

เงื่อนไข : ผู้อ่านแสดงความคิดเห็น ทัศนะ แบ่งปันความรู้สึกนึกคิด จากหนังสือเล่มที่ได้อ่าน (หนังสือแนะนำของห้องสมุดศูนย์ภาษา) ผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/nstru.lc

หรือที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดศูนย์ภาษา 

*** ผู้เข้าร่วมจะได้รับของที่ระลึกจากห้องสมุดศูนย์ภาษา ***

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดศูนย์ภาษา อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 19) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559

วันที่เผยแพร่


2016-09-14

คำสำคัญ


อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top