Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อบรม Let’s Talk English หลักสูตร 24 ชั่วโมง โดย Mr. Amir Hesari

เปิดอ่าน 209 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา


ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมอบรม Let’s Talk English หลักสูตร 24 ชั่วโมง โดย Mr.Amir Hesari เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ และบุคลากร ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ทุกวันจันทร์ วันละ 2 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรมศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Published


18 Oct 2021

Tags


รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top