Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ

เปิดอ่าน 319 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ภาษา... จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Published


28 Oct 2021

Tags


การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top