Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สอบ TOEIC 31 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 315 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีผู้สนใจเข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น 161 คน ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 46 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 15 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 100 คน แบ่งการสอบเป็น 2 รอบ เช้า-บ่าย

Published


28 Oct 2021

Tags


TOEIC, ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top