Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สอบ CU-TEP 26 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 283 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษา ร่วมกับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบ CU-TEP ณ ห้องพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19 และ ห้อง 1933 ชั้น 3 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีผู้สนใจเข้าสอบ จำนวน 202 คน เป็นผู้สมัครสอบทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลทั่วไป ซึ่งการจัดสอบรอบต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Published


28 Oct 2021

Tags


CU-TEP

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top