Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 24 ชั่วโมง

เปิดอ่าน 400 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 24 ชั่วโมง ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -22 เมษายน 2563 (ทุกวันพุธ) เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 1931 โดยมีจำนวนผู้สมัครรวม 41 คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากร 21 คน และนักศึกษา 20 คน

Published


28 Oct 2021

Tags


TOEIC, ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top