Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดสอบ Oxford Online Placement Test เพื่อเทียบระดับมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 1/2563

เปิดอ่าน 315 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ศูนย์ภาษาจัดสอบ Oxford Online Placement Test ครั้งที่ 1/2563 มีผู้เข้าสอบรวม 14 คน เป็นบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 7 คน นักเรียน/นักศึกษา สถาบันอื่นๆ จำนวน 3 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 4 คน *สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบครั้งต่อไปที่จะจัดสอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (รับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563) หรือผู้ที่สนใจสอบเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 075-809835 ในวันและเวลาราชการ

Published


18 Oct 2021

Tags


CEFR, ศูนย์ภาษา, Oxford Online Placement Test

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top