Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

"เกี๊ยวซ่าท้าให้ลอง ปีที่3!!!"

เปิดอ่าน 307 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ


ศูนย์จัดกิจกรรมต้อนรับวันตรุษจีนสอนทำเกี๊ยวซ่า ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า "เกี๊ยวซ่าท้าให้ลอง ปี3" ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 19 กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้เรียนรู้ภาษาจีนผ่านการทำเกี๊ยวซ่า ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และอิ่มอร่อยกับการทำเกี๊ยวซ่าอีกด้วย

Published


28 Oct 2021

Tags


เกี๊ยวซ่าท้าให้ลอง,ทำเกี๊ยวซ่า,เกี๊ยวซ่าท้าให้ลองปี3

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top