Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมสาธิตการทำขนมทาโกะยากิกับอาจารย์ชาวจีน

เปิดอ่าน 344 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


รายวิชาภาษาจีน โดยอาจารย์ Ms. Chuang Jui Lan และนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาอุตสาหกรรมบริการ เรียนรู้ภาษาจีนนอกห้องเรียนโดยการทำขนมทาโกะยากิ ทั้งนี้บรรยากาศในการทำอาหารเต็มไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้น1 อาคาร19

Published


28 Oct 2021

Tags


ภาษาจีน,การทำทาโกะยากิ

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top