Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 255 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์ภาษาจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในรูปแบบของ Training Stations เป็นวันแรก ณ อาคาร19 ชั้น3 และอาคาร38

Published


28 Oct 2021

Tags


ทักษะภาษาอังกฤษ,Training stations

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top