Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

เปิดอ่าน 295 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 3rd English Language Skills Contest โดยมีนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าแข่งขันจำนวน 186 คน จาก 54 สถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอใกล้เคียง จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดชัยนาท

Published


18 Oct 2021

Tags


ศูนย์ภาษา, กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ, 3rd English Language Skills Contest, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top