Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC) ครั้งที่ 2/2562

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 154 คน ประกอบด้วยนักศึกษา จำนวน 31 คน บุคลากร จำนวน 6 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 117 คน

Published


06 Dec 2019

Tags


TOEIC, ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top