Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เปิดอ่าน 330 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ


วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. H.E. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอดุลย์ แหมะตำ เจ้าหน้าที่กงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและเข้าพบอธิการบดีอย่างเป็นทางการเพื่อพบปะหารือกับคณะผู้บริหาร และกระชับความสัมพันธ์เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดสงขลา ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สุราษฎร์ธานี ตรัง และยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ด้วยชุดการแสดง รำอวยพร จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสาระสำคัญของการเจรจากล่าวถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และความร่วมมือด้านการวิจัย โดยเฉพาะความสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับศูนย์ภาษานอกจากนี้อีกทั้งสถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ยืนยันที่จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสนับสนุนกิจกรรมในทุกมิติ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์ภาษา ได้นำนักศึกษาในโครงการมลายู ศูนย์อินโดนีเซียศึกษา ร่วมนำเสนอโครงการ พร้อมทั้งกล่าวถึงความรู้สึกที่อยากให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาไทยและอินโดนีเซียภายใต้โครงการดังกล่าว และอีกหนึ่งโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย คือ โครงการ Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia : SEA-Teacher Project ซึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียได้แลกเปลี่ยนในการฝึกประสบการณ์สอนซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้นำ H.E. Fachry Sulaiman และนายอดุลย์ แหมะตำ เยี่ยมชม ศูนย์ภาษา และห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวมทั้งศูนย์อินโดนีเซียศึกษา ก่อนร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน https://www.nstru.ac.th/th/news/view/2021 ชมภาพคลิกที่นี่ https://www.facebook.com/pg/nstru.pr/photos/?tab=album&album_id=2215153695194614 Cr.งานประชาสัมพันธ์ มรภ.นศ.

Published


28 Oct 2021

Tags


อินโดนีเซีย

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top