Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

จัดกิจกรรม Learning English Through Activities

เปิดอ่าน 258 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรม Learning English Through Activities โดย Mrs.Kathy Remegio และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เป็นผู้รันกิจกรรมหลัก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 166 คน ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องหมุนเวียนกันไปในแต่ละฐาน และต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสนุกสนาน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆ ศูนย์ภาษาปรบมือรัวๆ ให้กับทีมงาน และน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเลย #LCNSTRU

Published


28 Oct 2021

Tags


#LCNSTRU,Learning English Through Activities

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top