Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ CU-TEP หลักสูตร 20 ชั่วโมง

เปิดอ่าน 257 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันแรกของการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ CU-TEP หลักสูตร 20 ชั่วโมง โดยการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2562 (ทุกวันพุธ) เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง 1933 วิทยากรโดยอาจารย์วีรศักดิ์ ทวีเมือง

Published


28 Oct 2021

Tags


อบรมภาษาอังกฤษ, ศูนย์ภาษา, CU-TEP

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top