Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สำนักวิทยฯ มรภ.นครฯ ชี้แจงแนวทางระบบสอบ CEFR

เปิดอ่าน 240 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ จัดชี้แจงแนวทางทำความเข้าใจให้นักศึกษาในกระบวนการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (CEFR) ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์

Published


28 Oct 2021

Tags


ศูนย์ภาษา,CEFR,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top