Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

เปิดอ่าน 307 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC หลักสูตร 40 ชั่วโมง โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "TOEIC Click Me Up เคล็ดไม่ลับ จับทุกประเด็น" อบรมระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2561 เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นการอบรมวันแรก ซึ่งเป็นการเรียนเนื้อหาส่วนของการฟัง วิทยากรโดย อ.อนันต์ แสวงดิษฐ์

Published


28 Oct 2021

Tags


ศูนย์ภาษา,TOEIC

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top