Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก ETS

เปิดอ่าน 240 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 14 ธ.ค.61 ศูนย์ภาษาได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก ETS โดยศูนย์สอบ TOEIC ซึ่งเข้ามาเยี่ยมและอัพเดทข้อมูลการสอบ TOEIC การร่วมหารือถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครุศาสตร์ การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเสวนา "ครบเครื่อง เรื่อง TOEIC" เเละการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการแต่งตั้งศูนย์ภาษาเป็น Authorize Test Site

Published


28 Oct 2021

Tags


ศูนย์ภาษา,TOEIC , เจ้าหน้าที่จาก ETS

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top