Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC

เปิดอ่าน 218 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC ณ ห้องประชุมพรหมโยธีโดยผู้เข้าสอบประกอบด้วยนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป รวม 127 คน ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 2 รอบ เช้าและบ่าย

Published


28 Oct 2021

Tags


ศูนย์ภาษา,TOEIC

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top