Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

นักศึกษาเข้ามาพูดคุยและปรึกษาการใช้ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

เปิดอ่าน 252 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นักศึกษาเข้ามาพูดคุยและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Charles M Fisher อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดศูนย์ภาษา ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19

Published


28 Oct 2021

Tags


รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top