Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดอบรมภาษามลายูให้กับนักศึกษา

เปิดอ่าน 241 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


ศูนย์ภาษาประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายูสำหรับนักศึกษา ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาาคร 19 โดยโครงการจะเริ่มจัดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม พ.ศ.2562

Published


18 Oct 2021

Tags


รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top