Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเตรียมการจัดอบรมภาษามลายูให้กับนักศึกษา

เปิดอ่าน 229 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ


ศูนย์ภาษาร่วมกับชมรมมุสลิม ประชุมเตรียมการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายูสำหรับนักศึกษา โครงการจะเริ่มในเดือน พฤศจิกายน 2561 และมกราคม 2562

Published


28 Oct 2021

Tags


มลายู ศูนย์ภาษา ชมรมมุสลิม

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top