Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR) ครั้งที่ 1/2561

เปิดอ่าน 265 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์


ศูนย์ภาษาจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (CEFR) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. มีผู้เข้าสอบรวม 11 คน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 5 คน และบุคลากรภายใน จำนวน 6 คน

Published


28 Oct 2021

Tags


CEFR, ศูนย์ภาษา

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top