Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC ครั้งที่1/2561

เปิดอ่าน 329 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา


ศูนย์ภาษาจัดสอบ TOEIC ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. มีผู้เข้าสอบครั้งนี้จำนวน 122 คน ณ ห้องประชุมพรหมโยธี และห้อง 1922

Published


28 Oct 2021

Tags


รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top