Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประมวลภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หัวข้อ Communicative Language Teaching : CLT

เปิดอ่าน 246 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา "Communicative Language Teaching : CLT" โดยการอบรมจะจัดระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Published


28 Oct 2021

Tags


รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top