Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เทศกาล Setsuban

เปิดอ่าน 231 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา


วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 11.20 น. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ในรายวิชาเลือกเสรี ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม Setsuban (วันปาถั่ว) ที่ห้องศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยอาจารย์ผู้สอน คือ Ms. Yukari Numakura มีความตั้งใจที่จะให้นักศึกษาฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมๆกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีความตื่นตัวในการร่วมกิจกรรมและสามารถที่จะอธิบายถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจน โดยได้อธิบายให้ฟังว่าเทศกาล Setsuban จะจัดขึ้นทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีที่ประทศญี่ปุ่น โดยในช่วงนี้จะตรงกับการเริ่มฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งต้นไม้จะเริ่มผลิใบมีสีสันสวยงาม จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ ทั้งนี้ในสมัยก่อนคนญี่ปุ่นเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่วิญญาณชั่วร้ายจะปรากฏออกมายังพื้นโลก ซึ่งคนโบราณเชื่อว่าจะนำพาความเจ็บป่วย ภัยพิบัติ และความอดอยากมายังผู้คน ต่อมาผู้คนจึงได้สร้างยักษ์ (Oni) ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของสิ่งชั่วร้าย ในสมัยก่อนผู้คนเชื่อว่าเมล็ดถั่วมีอำนาจพิเศษที่สามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้ จึงได้นำเมล็ดถั่วมาปาใส่ Oni เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป ไฮไลท์ของงานในวันนี้นั่นคือการปาถั่ว (Mamemaki) บรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลาย จะใส่หน้ากากเพื่อแปลงร่างเป็น Oni เพื่อไปหลอกเด็กๆในบ้าน เด็กๆ ทั้งหลายเมื่อได้เห็น Oni แล้วก็จะทำการปาถั่วเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากบ้าน ซึ่งในขณะที่กำลังปาถั่วนั้นจะต้องพูดคำว่า “Oni wa Soto, Fuku wa Uchi” ไปด้วย ซึ่งมีความว่า “สิ่งชั่วร้ายจงออกไป ความโชคดีจงเข้ามา” แน่นอนว่าหลังจากที่เราไล่ความชั่วร้ายออกไปแล้ว และเปิดรับความโชคดีเข้ามาสู่ตัว ดังนั้นแล้วคนญี่ปุ่นมักจะกิน Eho-Maki ในช่วงเวลาอาหารเย็น โดยจะต้องกินแบบต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน จนหมดชิ้น และในขณะที่กินจะต้องเงียบที่สุด ไม่พูดคุยกับใครทั้งสิ้น อาจรวมถึงการกินไม่ให้มีเสียงดังขณะเคี้ยวด้วย พร้อมทั้งอธิษฐานและหันหน้าไปยังทิศแห่งความโชคดี และEho-Maki คือ ซูชิม้วนแบบไม่ตัด ซึ่ง Eho มีความหมายว่าทิศทางแห่งความโชคดี และ Maki ก็คือ ซูชิม้วนนั่นเอง โดยนักศึกษาได้ร่วมกันทำซูชิม้วน และใส่หน้ากากยักษ์ พร้อมกับจำลองการปาถั่ว และพูดคำว่า “Oni wa Soto, Fuku wa Uchi” ไปด้วย ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และมีความสุขในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Published


28 Oct 2021

Tags


เทศกาล Setsuban

รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top