Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ Chuang Jui Lan อาจารย์สอนภาษาจีน ร่วมกับนักศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 254 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ Chuang Jui Lan อาจารย์สอนภาษาจีน ร่วมกับนักศึกษาจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

Published


28 Oct 2021

Tags


รายการในกลุ่มเดียวกัน


Back To Top