Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ยืมไม่อั้นปิดเทอม

เปิดอ่าน 221 บันทึกข่าวโดย สาวิตรี บุญนุชิต

 รายละเอียดกิจกรรม

ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2. ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2562

3. ยืมได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ

4. กำหนดส่ง ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

5. เกินกำหนด คิดค่าปรับ 5 บาท/รายการ/วัน

วันที่เผยแพร่


2019-05-31

คำสำคัญ


ยืมไม่อั้นปิดเทอม

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top