Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

CEFR

เปิดอ่าน 1,683 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

เรื่องต้องรู้ ของนักศึกษารหัส 59

--------------------------------------

ศูนย์ภาษาประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษารหัส 59 เบื้องต้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในกระบวนการทดสอบดังกล่าว ศูนย์ภาษาได้แนบไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) และคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา.jpg jpg Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.jpg jpg Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2.jpg jpg Download
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3.jpg jpg Download
CEFR คืออะไร.JPG JPG Download
ตารางเปรียบเทียบค่าคะแนนภาษาอังกฤษ.JPG JPG Download
TOEIC คืออะไร.JPG JPG Download
ปฏิทินสอบ TOEIC 2562.JPG JPG Download
ปฏิทินสอบ CEFR n Com 1_2561 update.png png Download
CEFR_TEST.png png Download

วันที่เผยแพร่


2018-11-24

คำสำคัญ


cefr

Back To Top